Cena 650,-Kč za každou započatou hod. bez dph (nebo po domluvě)

Vrtání děr do země o průměru 200mm 150,-Kč bez dph za 1díru 
Doprava bagru na stanoviště za 1km 25,-Kč bez dph
Naložení a složení bagru 500,-Kč bez dph